Skip to content

Rhianta. Rhowch amser iddo.

Rhianta. Rhowch amser iddo.

Darllenwch straeon, profiadau ac awgrymiadau byd go iawn gan ein teuluoedd sy'n Wynebau ein hymgyrch Magu Plant. Rhowch ymgyrch amser iddo. Wedi'i llenwi â syniadau am siopa, teithio gyda phlentyn ifanc, dyddiau allan a gweithio gyda'r plant i helpu gyda'r tasgau yn y tŷ. O fewn y ‘blogiau’ teuluoedd mae awgrymiadau a syniadau i wneud bywyd teuluol ychydig yn haws.

Dyma pump syniad i’ch helpu chi i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plentyn. Bydd y syniadau hyn hefyd yn helpu i annog ymddygiad cadarnhaol, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn  cefnogi ei ddatblygiad.

Does dim y ffasiwn beth ag un dull o rianta sy’n addas i bawb, ond gall eich helpu i feddwl am y math o riant rydych chi am ei fod. Weithiau, bydd pethau eraill sy’n digwydd yn eich bywyd yn ei gwneud pethau’n fwy anodd. Dyma rai syniadau a all helpu.

Rhwng genedigaeth a phump oed, bydd y plentyn yn tyfu a newid yn gyflym iawn. Gall deall mwy am ddatblygiad eich plentyn eich helpu chi i ddeall eich plentyn a’i ymddygiad yn well.

 

Gwnewch amser i roi trefn a phatrwm i’ch diwrnod

Peidiwch â phoeni pan mae plant ifanc yn eich gwthio i ben eich tennyn. Dyna sut maen nhw’n dysgu beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn.

Rhagor o fideos:

Gwnewch amser i wrando, siarad a chwarae
Cymerwch eich amser i fodelu’r ymddygiad rydych chi am ei weld
Gwnewch amser i ganmol
Gwnewch amser ar gyfer cariad ac anwyldeb
Hysbyseb ymgyrch ‘Magu Plant. Rhowch amser iddo’

Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae’r wefan hon wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru gyda help amrywiaeth o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol. Mae pob plentyn a phob rhiant yn unigryw. Mae’r wefan hon yn rhoi syniadau i rieni fel y gallan nhw wneud penderfyniadau ynglŷn â beth sy’n gallu gweithio i’w plentyn a’r teulu. Mae’n ceisio helpu rhieni i feithrin perthynas gadarnhaol, iach gyda’u plant.

Dysgu mwy.